Webinar

AKK vid autism - inlärningsteori möter teknologi för ökad livskvalitet

Description

Leg. logoped och utbildare Erica Sandberg från Tobii Dynavox och leg. logoped och beteendeanalytiker Oscar Strömberg från CBA (Centrum för beteendeanalys) håller första delen i en serie webinarier om AKK vid autism. Första webinariet kommer att fokusera på hur arbetssätt och inlärningsteorier från TBA (tillämpad beteendeanalys) kan hjälpa barn att utveckla kommunikationsfärdigheter samt hur kommunikationsprogramvaran TD Snap kan bli ett hållbart kommunikationshjälpmedel för dessa barn ur ett livsperspektiv. 

Målgrupp: 

Öppet för alla

Datum:

20 juni 2024

Tid:

08:30-09:30

Utbildningstyp:

Zoom Webinar

Presentatör:

Erica Sandberg, Tobii Dynavox

Oscar Strömberg, CBA

Type de formation
Webinar

Places disponibles
494

Intervenant
Erica Sandberg

Prix
Gratuit

Heure
08:30 - 09:30 CET

Date
20-06-2024

Lieu
Formation en ligne

S'inscrire

AKK vid autism - inlärningsteori möter teknologi för ökad livskvalitet

, 20, 2024 08:30 - 09:30 CET

Vérifiez que vous avez bien coché la case au bas du formulaire pour approuver notre politique de confidentialité des données.

Afin de pouvoir vous accompagner, nous traiterons vos données personnelles conformément à notre politique de confidentialité. *

Veuillez vous assurer d’avoir fourni toutes les informations requises comme indiquée ci-dessus.