CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content
Webinar

S'inscrire

ALL och Animega-IS - Verktyg för starten på läs- och skrivresan

Description

Längd:      75 minuter

Målgrupp: Öppet för alla – skolpersonal, vårdnadshavare, nätverk, assistenter, förskrivare mfl

Plats:        Zoom


ALL (Accessible Literacy Learning) - är ett evidensbaserat program för att lära ut grundläggande läsförmåga till personer utan eller med begränsat tal.

Under denna utbildning visar vi bla hur du kommer igång, lägger upp dina elever och anpassar innehållet och de olika lägena i programmet till personen som ska använda det.

En provversion av ALL finns att ladda nerhär.


Animega-IS - (interaktiv språklek) är en evidensbaserad app som är skapad för att stimulera språk- och kommunikationsutvecklingen hos elever som är i färd med att upptäcka skriftspråkets mysterier. Vi visar under utbildningen hur du kommer igång att använda appen.

En provversion av Animega-IS till iPad finns att ladda nerhär.


Presentationen kommer hållas av vår logoped och utbildare Kristina Rex.


Glöm inte att lägga in utbildningen i din kalender. Vi kommer skicka en påminnelse dagen innan.


Tipsa gärna andra om utbildningen.


Med vänlig hälsning / Tobii Dynavox Sverige


PS Har du frågor är du välkommen att mejla oss påsweden.sales@tobiidynavox.com

Type de formation
Webinar

Places disponibles
30

Intervenant
Kristina Rex

Prix
Gratuit

Heure
09:00 - 10:15 CET

Date
Thursday, December 02, 2021

Lieu
Formation en ligne

Évènements associés

JUL
28

Tobii Dynavox Resources for TD Snap

28-07-2021
17:00-17:30 CET
Formation en ligne
Virtual (non-CEU)
JUL
29

Low-Tech Supports for Symbol-Based Communication

29-07-2021
21:00-22:00 CET
Formation en ligne
Virtual (non-CEU)
AUG
03

Keep Doing What Matters: Technology Supports for ALS

03-08-2021
17:00-17:30 CET
Formation en ligne
Virtual (non-CEU)

S'inscrire

ALL och Animega-IS - Verktyg för starten på läs- och skrivresan

Thursday, December 02, 2021 09:00 - 10:15 CET

Vérifiez que vous avez bien coché la case au bas du formulaire pour approuver notre politique de confidentialité des données.

Afin de pouvoir vous accompagner, nous traiterons vos données personnelles conformément à notre politique de confidentialité.